مترو

تصویری از یک زوج سالخورده با استایل سفید که در انتظار قطار مترو می‌باشند، بین کاربران فضای مجازی فراگیر شده است. کاربری توئیتری در این باره نوشت: کاش این طوری پیر بشیم و به پای هم بمونیم.

سایت شماره یک:

تصویری از یک زوج سالخورده با استایل سفید که در انتظار قطار مترو می‌باشند، بین کاربران فضای مجازی فراگیر شده است. کاربری توئیتری در این باره نوشت: کاش این طوری پیر بشیم و به پای هم بمونیم.

عشق حقیقی ، عاشق متوجه سیرت و کمال و صفات معنوی معشوق است و چون این صفات مثبت و معنوی از معشوق صادر می شود عاشق به او علاقة وافر پیدا می کند در این جا در واقع میان دو روح، نوعی کشش روحانی وجود دارد. عشق حقیقی و عشق نفسانی از موهبت های الهی هستند.نمونة اعلی این عشق عشق به پاکان و اولیای الاهی است که آدمی را از هر عیبی می پیراید و آماده حضور در ساحت قدس معشوق ازلی ، جان جانان و سرچشمة همة زیبایی ها و عشقها می کند. مولوی می گوید:

مترو

هرکه را جامه ز عشقی چاک شد او ز هر عیبی بکلی پاک شد

 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر