​رئیس تیم باستان شناسان روز چهارشنبه به رویترز گفت که بقایای این مومیایی در کنار ظروف سرامیکی، منسوجات و اشیاء دیگر در سایت هوآکا پوکلانا در وسط منطقه مرفه میرافلورس لیما پیدا شد.

سایت شماره یک:

باستان شناسان در پرو در جدیدترین کشف در یک مکان باستان شناسی واقع در محله‌ای مسکونی در لیما، پایتخت این کشور، یک مومیایی ۱۰۰۰ ساله را کشف کردند.

میرلا گانوزا، رئیس تیم باستان شناسان روز چهارشنبه به رویترز گفت که بقایای این مومیایی در کنار ظروف سرامیکی، منسوجات و اشیاء دیگر در سایت هوآکا پوکلانا در وسط منطقه مرفه میرافلورس لیما پیدا شد.

این متخصص با اشاره به اینکه مومیایی دارای مو‌های بلند و فک تقریباً سالم بود، گفت: این یک فرد بالغ در حالت نشسته با پا‌های خمیده است.

گانوزا گفت که مومیایی کشف‌شده احتمالاً هزاره پیش، در آغاز فرهنگ یچسما که در سواحل مرکزی پرو مدرن در طول دوره‌ای از سازمان‌دهی مجدد اجتماعی قبل از ورود اینکا‌ها به این منطقه شکل گرفت، زندگی می‌کرد.

پرو در حالی که بیشتر به خاطر خلوتگاه سلطنتی اینکا‌ها در ماچوپیچو در بالای کوه شناخته می‌شود، فرهنگ‌های مختلف ماقبل اسپانیایی بود که در قرن‌ها قبل از به قدرت رسیدن امپراتوری اینکاها، عمدتاً در امتداد سواحل مرکزی کشور و در رشته کوه‌های آند، رشد کردند.

به گفته کارشناسان، لیما، با ۱۰ میلیون نفر جمعیت، حدود ۴۰۰ هوکا یا مکان‌هایی با ویرانه‌های باستان شناسی دارد که می‌توان آن‌ها را در محله‌های مختلف دید.


تگ های مرتبط

ارسال نظر