اقدام زیبای یک داروخانه در خیابان پیروزی تهران که تحسین همه را برانگیخت.

سایت شماره یک:

یکی از کاربران با انتشار تصویری از یک داروخانه در پیروزی تهران نوشته: ظاهراً خیّرین میرن به مبلغ دلخواه کارت میکشن و فیش رو اونجا نصب میکنن، هروقت یه نیازمندی مراجعه میکنه، در ازای مبلغ خریدش از این فیشا برمیداره.

 داروخانه

تگ های مرتبط
ارسال نظر