دانشگاه آزاد

دانشجویان دانشگاه آزاد در طول یک ترم تحصیلی، باید مبلغی را به عنوان شهریه پرداخت کنند. این مبلغ با توجه به رشته و سال ورودی متفاوت است.

سایت شماره یک:

دانشجویان دانشگاه آزاد در طول یک ترم تحصیلی، باید مبلغی را به عنوان شهریه پرداخت کنند. این مبلغ با توجه به رشته و سال ورودی متفاوت است.

شهریه ثابت: این بخش از شهریه، در تمام طول تحصیل یکسان است. همیشه قبل از شروع انتخاب واحد، باید مبلغ شهریه ثابت را پرداخت شود.

 شهریه متغیر: علاوه بر پرداخت شهریه ثابت، شهریه دیگری تحت عنوان شهریه متغیر نیز باید توسط دانشجویان پرداخت شود که در واقع، شهریه واحدهای اخذ شده‌ آنهاست. این شهریه معمولا در ابتدای هر سال تحصیلی، درصدی افزایش خواهد یافت.

شهریه متغیر با توجه به تعداد و نوع واحدهای هر درس، مبلغ متفاوتی خواهد شد، که پس از اخذ هر درس، مبلغ شهریه متغیر آن به حساب آموزشیار دانشجویان منظور می‌شود و آنها تا پایان ترم (قبل از شروع امتحانات) مجاز به پرداخت آن هستند. به‌طور مثال، اگر هزینه یک واحد درس نظری در دانشگاه ۱۰۰ هزار تومان باشد، هزینه یک درس ۳ واحدی ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.

شرایط تخفیف شهریه دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی برای آن دسته از دانشجویانی که نمی‌توانند شهریه ثابت و متغیر این دانشگاه را بپردازند، شرایطی را در نظر گرفته است، که با توجه به این شرایط افراد می‌توانند مشمول تخفیف در پرداخت شهریه دانشگاه آزاد شوند.

شهریه دانشگاه آزاد در واقع در ازای ارائه خدمات آموزشی، تحصیلی و رفاهی برای دانشگاه است و افرادی که نتوانند از عهده شهریه دانشگاه برآیند، می‌توانند مشمول دریافت تخفیف شهریه این دانشگاه شوند.

اما شرایط تخفیف شهریه دانشگاه آزاد برای همه افراد یکسان نیست و طبق قوانین موارد تخفیف شهریه دانشگاه آزاد در سال جدید شامل موارد زیر است:

تخفیف شهریه برای کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد

تخفیف شهریه برای دانشجویان دارای رتبه های قهرمانی

تخفیف شهریه برای قاریان برجسته قرآن

تخفیف برای دانشجویان کم درآمد

تخفیف برای دانشجویانی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد دارند

تخفیف برای دانشجویانی که دارای عناوین علمی هستند

تخفیف شهریه برای دانشجویان ممتاز

تخفیف شهریه برای نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد

تخفیف شهریه برای نفرات برتر آزمون دکتری تخصصی

تخفیف شهریه برای نفرات برتر آزمون کارشناسی

منبع: فارس

تگ های مرتبط

ارسال نظر