خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع گزارش داد مسئولان این کشور مردی را در ارتباط با آتش‌سوزی چند روز پیش در کنسولگری ایران در پاریس دستگیر کرده‌اند.

سایت شماره یک:

 خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع گزارش داد مسئولان این کشور مردی را در ارتباط با آتش‌سوزی چند روز پیش در کنسولگری ایران در پاریس دستگیر کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع گزارش داد مسئولان این کشور مردی را در ارتباط با آتش‌سوزی چند روز پیش در کنسولگری ایران در پاریس دستگیر کرده‌اند. 

 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر