قیمت ساینا

در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده می‌کنید

سایت شماره یک:
قیمت ساینا اس در بازار آزاد ۳۴۰ میلیون تومان است. قیمت کارخانه سایپا برای این محصول ۲۴۸ میلیون تومان است که ۹۲ میلیون تومان ارزانتر است. همچنین قیمت ساینا اتوماتیک S به ۳۸۵ میلیون رسیده است. قیمت کارخانه ساینا اتوماتیک ۳۳۰ میلیون تومان است که ۴۵ میلیون ارزانتر است.
در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت بازار انواع خودرو ساینا

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)

ساینا دنده‌ای EX ۱۴۰۱| سایپا صفر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S دنده ای بنزینی ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S دنده ای بنزینی ۱۴۰۲| سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۲۴۸,۶۹۴,۰۰
ساینا S اتوماتیک ۱۴۰۲| سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۱۴۰۲| سایپا صفر    ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S دنده ای گازسوز ۱۴۰۲| سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰
ساینا S دنده ای بنزینی ۱۴۰۲| سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰
ساینا S دنده ای گازسوز ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا EX دنده ای ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما 
تگ های مرتبط
ارسال نظر