مترو

مسافرگیری در خط شش صبح روز شنبه طبق برنامه همیشگی انجام خواهد شد.

سایت شماره یک:

شرکت بهره‌برداری متروی تهران: در راستای توسعه خطوط و به منظور اجرای عملیات اتصال نیمه شمالی به خط اصلی و همچنین انجام برخی تنظیمات فنی، خط شش مترو در روز جمعه پذیرش مسافر نخواهد داشت.

تسنیم: شرکت بهره‌برداری متروی تهران: در راستای توسعه خطوط و به منظور اجرای عملیات اتصال نیمه شمالی به خط اصلی و همچنین انجام برخی تنظیمات فنی، خط شش مترو در روز جمعه پذیرش مسافر نخواهد داشت.

مسافرگیری در خط شش صبح روز شنبه طبق برنامه همیشگی انجام خواهد شد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر