آتیلا پسیانی

با مرگ بهت آور شادروان آتیلا پسیانی بار دیگر یاد و خاطره مادر هنرمندش، جمیله شیخی زنده شد.

سایت شماره یک:

با مرگ بهت آور شادروان آتیلا پسیانی بار دیگر یاد و خاطره مادر هنرمندش، جمیله شیخی زنده شد. دو عکس از آرشیو روزنامه اطلاعات تماشا کنید. یکی متعلق به سال ۱۳۳۶ و آتیلای نوزاد در آغوش مادرش و دیگری در سال ۱۳۵۶ و ۲۰ سالگی آتیلا پسیانی. یادشان گرامی باد.

آتیلا پسیانی

تگ های مرتبط
ارسال نظر