منابع خبری از صدای انفجارها در مزارع اشغالی شبعا و کفرشوا در جنوب لبنان خبر دادند.

سایت شماره یک:

منابع خبری از صدای انفجارها در مزارع اشغالی شبعا و کفرشوا در جنوب لبنان خبر دادند.رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شلیک خمپاره از لبنان به سمت مراکز ارتش این رژیم در مزارع اشغالی شبعا و جبل الشیخ  شد.فرماندهی منطقه شمالی دستور تعطیلی تمامی مراکز تفریحی در نزدیکی مرز با لبنان را صادر کرده است.


تگ های مرتبط
ارسال نظر