زن جوانی که چشم راستش از سوی یک مرد نابینا شده بود، هنگام اجرای حکم قصاص چشم اعلام کرد به خاطر رضای خدا از این مجازات گذشت می‌کند.

سایت شماره یک:

زن جوانی که چشم راستش از سوی یک مرد نابینا شده بود، هنگام اجرای حکم قصاص چشم اعلام کرد به خاطر رضای خدا از این مجازات گذشت می‌کند.

 سال ۹۸ زن جوانی که از ناحیه چشم راست مجروح شده بود برای درمان به یکی از بیمارستان‌های پایتخت منتقل شد و عنوان کرد در یک درگیری این اتفاق برایش افتاده است.

بنابراین با حضور مأموران در محل مشخص شد مرد جوانی با چند نفر درگیر شده بوده اما وقتی این زن برای میانجیگری و پایان دادن به این درگیری وارد دعوا شده جسم نوک تیزی که دست یکی از طرفین دعوا بوده با چشم این زن برخورد کرده و باعث نابینا شدن زن جوان شده است.

بدین ترتیب متهم شناسایی و بازداشت شد و پس از بازسازی صحنه و تکمیل تحقیقات، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. قضات دادگاه نیز با توجه به مدارک و شواهد موجود حکم بر قصاص چشم صادر کردند و پرونده برای اجرا به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد، اما با تلاش دادیار شیما جعفرمحمدی و جلب رضایت شاکی، سرانجام زن جوان پس از ۴ سال از قصاص چشم این مرد گذشت کرد.

 صبح دیروز شاکی با حضور در دادسرای جنایی تهران گفت: در این سال‌ها به خاطر از دست دادن چشمم خیلی اذیت شدم و چون می‌دانم زندگی با یک چشم چقدر سخت است به خاطر رضای خدا از قصاص این مرد گذشتم.

بدین ترتیب زن جوان بدون هیچ چشمداشتی از قصاص گذشت کرد و پرونده بزودی برای صدور رأی از جنبه عمومی‌جرم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران

تگ های مرتبط
ارسال نظر