یگ کارشناس در تلویزیون اعلام کرده که بعد از این میتوانند زلزله تهران و سایر شهرستان ها را پیش بینی کنند.

تگ های مرتبط
ارسال نظر