زمین لرزه شهر کرمان را لرزاند.​

سایت شماره یک:

زمین لرزه‌ای نسبتاً شدید ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه شهر کرمان را تکان داد.

مرکز زلزله فین هرمزگان و شدت آن ۵.۳ ریشتر ریشتر اعلام شده است.

طبق بررسی‌های اولیه تاکنون از این زمین لرزه در جنوب کرمان خسارتی گزارش نشده است.

طی چند دقیقه دو زمین لرزه شهر کرمان را تکان داد.

دو زمین لرزه طی چند دقیقه شهر کرمان را تکان داد. مرکز هر دو زمینه لرزه در استان هرمزگان بوده است.

نخستین زمین لرزه ۵.۳ ریشتر و دومین زلزله نیز ۵.۶ ثبت شده است. زمین لرزه اول ۸ و ۲۹ دقیقه و زمین لرزه دوم ۸ و ۳۹ دقیقه روی داده است.

طبق بررسی‌های اولیه تاکنون از این زمین لرزه در جنوب کرمان خسارتی گزارش نشده است.

منبع: مهر

تگ های مرتبط
ارسال نظر