بازگشت مهاجران افغان

بیش ازسه هزار نفر از مهاجران افغان از ایران به کشور خود برگشتند.

سایت شماره یک:

 بیش ازسه هزار نفر از مهاجران افغان از ایران به کشور خود برگشتند.

به ادعای وزارت مهاجران افغانستان سه هزار و ۱۶۵ نفر از مهاجرین افغان، به تاریخ ۲۴ مهر به طور داوطلبانه از ایران به وطن خود برگشته اند. ۳۰۴ تن از این مهاجران برای دریافت کمک به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

منبع : خبر آنلاین

تگ های مرتبط
ارسال نظر