روایتی از شیطنت بامزه یک دانش آموز دبستانی سر کلاس درس سوژه کاربران فضای مجازی شده و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است.

سایت شماره یک:

روایتی از شیطنت بامزه یک دانش آموز دبستانی سر کلاس درس سوژه کاربران فضای مجازی شده و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است.

بر اساس متنی که در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده آمده است:

دانش آموز

تگ های مرتبط
ارسال نظر