در جلسه بازپرسی متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش نسبت به سوالات مطروحه پاسخ دادند.

سایت شماره یک:

در ادامه تحقیقات پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، یکی دیگر از جلسات بازپرسی با حضور دادستان فردیس، معاون دادستان فردیس، بازپرس پرونده و دادیار اظهار نظر برگزار شد و متهمان پرونده نسبت به سوالات مطروحه پاسخ دادند.

داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی

8

داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی

منبع: میزان

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر