داریوش مهرجویی | داریوش مهرجویی قتل

دختر داریوش مهرجویی یک استوری مشکوک در اینستاگرام درباره قتل پدر و مادرش منتشر کرد.

سایت شماره یک:

 تا کنون هیچ یک از شواهد و مدارک، آثار جنایت توسط ما بررسی نشده است. تا بررسی همه ابعاد و حضور در پرونده و روند دادرسی، قاتل از نظر ما مشخص نیست.

داریوش مهرجویی

منبع: ایسنا

تگ های مرتبط

ارسال نظر