گروه هکری «عصای موسی» با انتشار تصاویر دوربین‌های مشرف بر مقر موساد و یگان ۸۲۰۰ ، اسرائیل را شوکه کرد.

سایت شماره یک:

گروه هکری «عصای موسی» با انتشار تصاویر دوربین‌های مشرف بر مقر موساد و یگان ۸۲۰۰ ، اسرائیل را شوکه کرد.

علاوه بر این، مشخصات شخصی، اطلاعات خانوادگی، نام تیپ، واحد و مسئولیت بخش قابل توجهی از یگان‌های مرکزی و نیروهای ذخیره‌ ارتش رژیم هم به‌دست این گروه هکری افتاده است.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر