انتشار تصویری از لیست حضور و غیاب عجیب یک کلاس درس در فضای مجازی فراگیر شده است.

سایت شماره یک:

 انتشار تصویری از لیست حضور و غیاب عجیب یک کلاس درس دخترانه در فضای مجازی فراگیر شده است.

آنچه در این لیست از چشم کاربران دور نمانده، میزان بالای غیبت و ترک تحصیل دختران در دفتر حضور و غیاب است.در توضیح این عکس آمده: «هنرستان هر روز یکی شیرینی میاره.(عقد، ازدواج، زایمان)»

لیست حضور و غیاب

تگ های مرتبط
ارسال نظر