رنو ساندرو

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد​.

سایت شماره یک:
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۸ هزار کیلومتر یک میلیارد تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۸۶ هزار کیلومتر، ۸۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.​
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد​
قیمت روز انواع خودرو ساندرو
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
تگ های مرتبط
ارسال نظر