منصور سهرابی، متخصص محیط زیست؛ علی رغم پیش بینی سازمان هواشناسی، بارش در کشور ایران از ابتدای سال آبی جاری( اول مهر ١٤٠٢) تا ١٧ آبان نە تنها خوب نبودە بلکە میزان بارش در اغلب استان ها از میانگین بلند مدت هم کمتر است!

سایت شماره یک:

منصور سهرابی، متخصص محیط زیست؛ علی رغم پیش بینی سازمان هواشناسی، بارش در کشور ایران از ابتدای سال آبی جاری( اول مهر ١٤٠٢) تا ١٧ آبان نە تنها خوب نبودە بلکە میزان بارش در اغلب استان ها از میانگین بلند مدت هم کمتر است!

هواشناسی

تگ های مرتبط
ارسال نظر