امیرمهدی ژوله

روایت دردناک ژوله از فوت مادرش در سن 36 سالگی و لحظات که در مقابل چشم دید را می‌بینید.

سایت شماره یک:

امیرمهدی ژوله متولد 1357 است . امیرمهدی ژوله فیلم نامه نویس است. امیرمهدی ژوله متاهل است. امیرمهدی ژوله یک فرزند دختر بنام گندم دارد. فیلم زیر از صحبت های امیرمهدی ژوله لحظه فوت مادرش است.

امیرمهدی ژوله فیلمنامه نویس و بازیگر سن و سالی نداشت که مادرش را از دست داد. روایت دردناک ژوله از فوت مادرش در سن 36 سالگی و لحظات که در مقابل چشم دید را می‌بینید.

منبع: viral vids

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر