بر اساس جدیدترین قیمت کوییک در بازار آزاد، قیمت کوییک آر اتوماتیک صفر سال ۱۴۰۲ به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است.

سایت شماره یک:

بر اساس جدیدترین قیمت کوییک در بازار آزاد، قیمت کوییک آر اتوماتیک صفر سال ۱۴۰۲ به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت کوییک اس صفر سال ۱۴۰۲ نیز ۳۵۵ میلیون تومان شده است. قیمت کوییک آر ۱۴۰۲ حوالی ۳۵۲ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. قیمت کوییک SR دنده ای نیز ۳۶۰ میلیون تومان است. بررسی قیمت محصولات سایپا نشان می‌دهد که برای خرید کوییک آر ۱۴۰۱ باید ۳۴۱ میلیون تومان هزینه کنید.

قیمت کوییک در بازار آزاد

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)

کوییک SR دنده ای ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۲| سایپا صفر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲| سایپا صفر ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کوییک صفر کارخانه

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)

دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰
دنده ای SR ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۲| سایپا صفر(کارخانه) ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
تگ های مرتبط

ارسال نظر