فیلمی خنده دار از مقایسه وضعیت دانش آموزان الان با ۲۰ سال پیش در فضای مجازی منتشر شده است.

سایت شماره یک:

فیلمی خنده دار از مقایسه وضعیت دانش آموزان الان با ۲۰ سال پیش در فضای مجازی منتشر شده است.

در این فیلم دیده می شود که دو دانش آموز به صورت طنز در حال مقایسه امکانات و وضعیت مدرسه رفتن دانش آموزان الان با دانش آموزان دهه ۸۰ هستند.

این فیلم حالا در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه این فیلم بامزه را می بینید:

تگ های مرتبط

ارسال نظر