سرما و یخبندان برنامه فعالیت مدارش ابتدایی استان همدان را تغییر داد.

سایت شماره یک:

ابراهیم سهرابی وفا معاون آموزش ابتدایی استان همدان با اعلام تغییر در ساعت فعالیت مدارس ابتدایی سراسر استان، عنوان کرد: باتوجه به شرایط جغرافیایی استان همدان (زمان طلوع و غروب آفتاب) و بر اساس مصوبه کارگروه توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان، به منظور رعایت حال دانش آموزان دوره ابتدایی، مدارس این دوره از اول آذرماه تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، زمان شروع فعالیت در نوبت صبح را ۱۵ دقیقه دیرتر و پایان کار در نوبت بعدازظهر را ۱۵ دقیقه زودتر در برنامه ساعات درسی خود لحاظ نمایند.

سهرابی وفا افزود: جبران زمان فوق در طول ساعات آموزشی روزانه و با استفاده از مدیریت مطلوب زمان آموزش صورت خواهد گرفت.

تگ های مرتبط

ارسال نظر