کارگاه آموزشی تطهیر (غسالی) با حضور دانشجویان دانشگاه شاهد در مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر