تعبیر خواب غذاها و خوراکی ها اغلب خوب است. در این مطلب به تعبیر خواب آش، تعبیر خواب آش پختن و … می‌پردازیم.

سایت شماره یک:

آش در فرهنگ ما ایرانیان نمادی از بخشندگی است و اسم بردن از آن یادآوری آش های نذری است که هر یک از تجربه پختن یا خوردن آن را داریم. با این وجود تعبیر خواب آش می‌تواند دارای معانی مختلفی باشد. در واقع تعبیر خواب آش بسته به اینکه چه مزه و طعمی را حس کرده باشید تفاوت می‌کند.

بسیاری از تعبیرگران این طور تفسیر کرده اند که آش بد مزه برای بیننده خواب به خوبی تعبیر نمی‌شود. ابن سیرین و ابراهیم طعم خوب غذا را به شادی و رزق حلال تعبیر کرده اند. همینطور هر دو آنها طعم ترش، تلخ و شور آش را به غم و اندوه و نگرانی تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب آش زیره نیز به نقل از این سیرین رنج و اندوه و حتی دشمنی است.

اگر در خواب دیدید که آش دوغ می‌خورید، تعبیر آن به شما می‌گوید که بهتر است به دوست خود اعتماد کنید، او نیت خیری دارید و خواهان آرامش و خوبی شما است. کمی بیشتر از راهنمایی های او بهره ببرید.

تعبیر خواب آش پختن

تعبیر خواب آش پختن به هدفی که در نظر دارید و برای دست یافتن به آن تلاش می‌کنید اشاره دارد. اگر خود را در خواب در حال پختن آش نذری ببینید به پاک بودن دل شما تعبیر می‌شود زیرا انواع مواد خوراکی در آن وجود دارد. همچنین نذری بخشیدن به معنای این است که همه افراد را در یک سطح می‌بینید و برای کسی برتری به دیگری قائل نیستید، پس خواب شما اینطور تعبیر می‌شود طبعی بلند دارید که سایرین را از برکت حضور خود بهره مند می‌کنید.

تعبیر خواب آش سرکه با گوشت گوسفند به معنای یک زندگی خوب، معیشت مناسب، عزت و جلال خواهد بود.

تعبیر خواب آش ماست اینطور آمده است که برای نذر خود صدقه بدهید و صبور باشید و به مناجات مشغول باشید تا حاجت روا شوید. در تعبیر خواب پختن آش ماست گفته شده است که زودتر قرض یا وام خود را تسویه کنید تا از بروز مشکل در آینده جلوگیری کنید.

تعبیر خواب پختن آش دوغ به خشم شما معنا می‌شود. لازم است برای کنترل آن فکری کنید. شما خیلی زود از کوره در می‌روید که این به زندگی عاطفی و کاری شما لطمه می‌زند.

تعبیر خواب آش نذری گرفتن

تعبیر خواب آش نذری گرفتن به معنای نعمت و روزی است که به شما خواهد رسید یا اگر حاجتی دارید برآورده خواهد شد. اگر نذری ای که می‌گیرید نذری امام حسین باشد نیز به معنی حاجت روایی است. اگر در خواب آش ذوغ نذری ببینید به این معنی است تلاش های شما به نتیجه می‌رسد و به هدف خود می‌رسید.

در مقابل تعبیر خواب آش نذری دادن به رسیدن به جایگاه و مقام بالا معنا می‌شود.

تعبیر خواب آش برای زن باردار

تعبیر خواب آش برای زن باردار به تغییر شرایط زندگی با تولد فرزند اشاره دارد و نشان از افزایش برکت در زندگی اوست.

در تعبیر خواب آش دوغ برای زن باردار بهتر است توسط پزشک معاینه شوید تا از سلامت جنین جنین خود و روند بارداری مطمئن شوید.

تعبیر خواب آش پختن مرده

در تعبیر خواب آش پختن مرده اینطور گفته شده که اگر دیدید فردی که می‌دانید مرده است به دیگران آش می‌دهد این خواب به خوبی تفسیر می‌شود و مرده در آن دنیا جایگاه خوبی دارد.

در تعبیر دیگر به پختن آش دوغ توسط مرده اشاره شده و آن را نشانه دلخور بودن یکی از اعضای خانواده از شما تفسیر می‌کنند. بهتر است برای رفع کدورت اقدام کنید و از او دلجویی کنید زیرا مقصر شما هستید.

تعبیر خواب آش رشته

تعبیر خواب آش رشته بسیار خوب است و خبر از این می‌دهد که رشته امور را به دست می‌گیرید. منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیرگران خواب می‌گوید: آش رشته به خیر، برکت و نعمت تعبیر می‌شود زیرا رشته موجود در آن از آرد تهیه می‌شود. گندم، آرد، نان و خمیر در خواب به خوبی تعبیر می‌شود پس دیدن رشته در خواب هم خوب است. اما اگر در خواب ببینید که رشته را دور می‌ریزید و آن را از بین می‌برید تعبیر خوبی ندارد.

سخن آخر

همانطور که گفتیم دیدن غذا و خوراکی در خواب در بیشتر موارد تعبیر خوبی دارد. تعبیر خواب آش به خصوص اگر آش نذری باشد، چه آن را بگیرید یا به دیگران بدهید، خوب است و نشان از خیر و برکت برای بیننده خواب است.

تگ های مرتبط

ارسال نظر