تصویری از آشپزخانه خاص ستاره سادات قطبی را مشاهده بفرمایید.

سایت شماره یک:

ستاره سادات قطبی مجری تلوزیون است.ستاره سادات قطبی یک ازدواج ناموفوق داشته است.ستاره سادات قطبی در ازدواج دومش موفق است.ستاره سادات قطبی 4 فرزند پسر دارد.ستاره سادات قطبی اختلاف سنی اش با همسر دومش زیاد است.

ستاره سادات قطبی مجری تلویزیون و گوینده در سوم اسفند ماه 1365 در شهرستان نجف آباد، اصفهان به دنیا آمده و دارای مدرک تحصیلی دیپلم ادبیات و لیسانس رشته خبرنگاری می باشد.

ستاره سادات قطبی

تگ های مرتبط

ارسال نظر