برای فروش موی سر بهترین راه مراجعه به فضای مجازی است. فردی که پشت خط صحبت می‌کند، می‌گوید:‌ «عکس مو را ارسال کنید، بعد از دیدن عکس قیمت را تعیین می‌کنم».

سایت شماره یک:

برای فروش موی سر بهترین راه مراجعه به فضای مجازی است. فردی که پشت خط صحبت می‌کند، می‌گوید:‌ «عکس مو را ارسال کنید، بعد از دیدن عکس قیمت را تعیین می‌کنم». یک آقا که در این حوزه فعالیت می‌کند. قیمت را تخمینی می‌گوید: «قیمت  بین ۳ تا ۸ میلیون تومان متغیر است. بسته به جنس و رنگ موی‌تان دارد.»

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر