راننده تویوتا بعد از سوختگیری زمان خروج از پمپ‌بنزین، کنترل خودرو را از دست می دهد و اینگونه به میله‌های خروجی پمپ‌بنزین برخورد می کند.

سایت شماره یک:

راننده تویوتا بعد از سوختگیری زمان خروج از پمپ‌بنزین، کنترل خودرو را از دست می دهد و اینگونه به میله‌های خروجی پمپ‌بنزین برخورد می کند.

شدت برخورد به حدی بود که امدادگران آتش نشانی اعزام شدند.گویا راننده، خودرو را تازه خریده بود و به رانندگی با آن کاملا مسلط نبود.

تصادف

تگ های مرتبط

ارسال نظر