اسامی اولیه ۸۴ شهید حادثه تروریستی کرمان را اعلام کرده است.

سایت شماره یک:

 اسامی اولیه ۸۴ شهید حادثه تروریستی کرمان را اعلام کرده است.

حادثه تروریستی در جریان برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه بنا بر اعلام منابع رسمی منجر به شهادت ۸۴ هموطن شده است.

حمله تروریستی کرمان

تگ های مرتبط

ارسال نظر