منوچهر هادی با انتشار یک پست در اینستاگرام روز زن را به یکتا ناصر تبریک گفت. این در حالی است که یکتا ناصر در یک مصاحبه جدایی از منوچهر هادی را تایید کرد.

سایت شماره یک:

 منوچهر هادی با انتشار یک پست در اینستاگرام روز زن را به یکتا ناصر تبریک گفت. این در حالی است که یکتا ناصر در یک مصاحبه جدایی از منوچهر هادی را تایید کرد.

منوچهر هادی نوشت: روز زن (مادر)، تبریک به مادرم، تبریک به خواهران عزیزم، تبریک به گوشکله پیدر و مادر نازنینش. تبریک به همه مادران و بانوان سرزمینم و جهان.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر