بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران با شاخص 130 در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد همچنین 5 شهر استان تهران در وضعیت قرمز و ناسالم هستند.

سایت شماره یک:

طبق داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران هم‌اکنون با شاخص 130 در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

همچنین باقرشهر با شاخص 189، اسلامشهر با شاخص 168، پیشوا با شاخص 152، قرچک با شاخص 174 و ورامین با شاخص 179 در وضعیت قرمز و ناسالم هستند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

از ابتدای سال جاری تا به امروز در تهران 9 روز هوای پاک، 192 روز هوای قابل قبول، 82 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 11 روز هوای ناسالم در روز شمار شاخص آلودگی هوا به ثبت رسیده است.

تگ های مرتبط

ارسال نظر