مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره آخرین وضعیت بزرگراه شوشتری اطلاع رسانی کرد.

سایت شماره یک:

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره آخرین وضعیت پروژه بزرگراه شهید شوشتری گفت: قسمت ابتدایی پروژه شهیدشوشتری (بعد از تقاطع ثامن) فعال شده و کارها با حجم خوبی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بخشی از مسائل مربوط به پروژه باید توسط مناطق ۱۴ و ۱۵ انجام می‌شد که اقدامات آن شروع شده و جبهه‌های کاری در اختیار پروژه قرار گرفته است، عنوان کرد: هنوز جبهه های کاری دیگری باقی مانده که در اختیار سازمان مهندسی قرار نگرفته است. تقریبا ۸۰۰ متر از پروژه در اختیار اراضی مربوط به ارتش است که با هماهنگی صورت گرفته آنها هم در حال تخلیه و تخریب هستند.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در پایان گفت: اگر موضوعات مختلف صورت می پذیرفت، تکمیل فاز اول پروژه تا انتهای سال ۱۴۰۲ انجام می شد، اما این موضوع در بهار ۱۴۰۳ اتفاق می افتد.

بزرگراه شوشتری یک بزرگراه شمالی به جنوبی تهران است که در شرق تهران واقع شده و از بزرگراه رسالت و یاسینی آغاز و به بزرگراه امام رضا ختم می‌شود. این بزرگراه ۱۵.۵ کیلومتر است که فاز اول آن ۹ کیلومتر و فاز دوم آن ۶.۵ کیلومتر است.

تگ های مرتبط

ارسال نظر