پسردانش آموز با انگیزه ای نامعلوم خودش را در نبود خانواده اش در اتاق خواب خانه شان با روسری مادرش حلق آویز کرد.

سایت شماره یک:

پسردانش آموز با انگیزه ای نامعلوم خودش را در نبود خانواده اش در اتاق خواب خانه شان با روسری مادرش حلق آویز کرد.

پسردانش آموز با انگیزه ای نامعلوم  خودش را در نبود خانواده اش در اتاق خواب خانه شان با روسری مادرش حلق آویز کرد.

 ساعت ۲۲ یکشنبه هفدهم دی امسال یکی از ماموران کلانتری افسریه در تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران او را در جریان خودکشی پسر ۱۱ ساله دانش آموزی قرارداد.

 با دستور قضایی  تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای بررسی ماجرا به خانه مورد نظر اعزام شدندو مشاهده کردندکه او خودش را با روسری زنانه از چهارچوب در اتاق خواب حلق آویز است. 

مادر این پسر در جریان تحقیقات گفت: زمان حادثه پسرم در خانه تنها بود و نمی دانم چرا خودکشی کرده است. او پسر سرزنده و شادی بود.

چند باردرخانه دیده بودم که صندلی می گذاشت و بالای آن می رفت ومی گفت از این بالا چقدر همه چیز خوب است . 

محسن اختیاری ، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تائید این خبر به جام جم  گفت :تحقیقات برای شناسایی انگیزه پسر دانش آموز از خودکشی ادامه دارد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر