دیر کل انتقال خون سیستان و بلوچستان از شناسایی یک گروه خونی نادر در این استان خبر داد.

سایت شماره یک:

مدیر کل انتقال خون سیستان و بلوچستان از شناسایی یک گروه خونی نادر در این استان خبر داد. این مسئول گفت: این گروه خون مربوط به یک اهداکننده جوان بوده که برای اولین بار به جمع اهداکنندگان خون پیوسته و فراوانی این گروه خونی شناسایی شده یک در ۶ میلیون نفر است. تنها ۴۳ نفر روی زمین دارای این گروه خونی هستند و تنها ۹ اهداکننده فعال وجود دارد.

مدیر کل انتقال خون سیستان و بلوچستان از شناسایی یک گروه خونی نادر در این استان خبر داد.

به گزارش انتقال خون سیستان و بلوچستان، ابوالحسن صفدری اظهار کرد:گروه خونی نادر شناسایی شده توسط سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان O Rh Null است.

وی بیان کرد: شناسایی اولیه این گروه خونی در مرکز اهدای خون زاهدان توسط دستگاه اتوماسیون گروه خونی و تعیین فنوتایپ انجام شده که نتیجه تاییدی آن نیز در بخش ایمنوهماتولوژی اداره کل انتقال خون سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

این مسئول گفت: این گروه خون مربوط به یک اهداکننده جوان بوده که برای اولین بار به جمع اهداکنندگان خون پیوسته و فراوانی این گروه خونی شناسایی شده یک در ۶ میلیون نفر است.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان بیان کرد: این کیسه خون جهت انجماد به بخش خون های نادر سازمان انتقال خون ایران ارسال شد.

 Rh-null نادرترین گروه خونی است و به گفته برخی، "خون طلایی" در نظر گرفته می شود. خون Rh-null با فقدان کامل آنتی ژن در سیستم Rh، که بزرگترین سیستم گروه خونی است طبقه بندی می شود.

بر اساس  تنها ۴۳ نفر روی زمین دارای این گروه خونی هستند و تنها ۹ اهداکننده فعال وجود دارد.

 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر