ه ازای فرزند اول 3 ماه و فرزند دوم 4 ماه متاهلین داری 3 فرزند بالای 40 سال و 4 فرزند زیر 40 سال معاف هستند .

سایت شماره یک:

رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: متاهلین الان بین 4 تا بالای ده میلیون بر اساس میزان تحصیلات و شرایط خدمت حقوق

می‍گیرند. به ازای همسر دو ماه کسر خدمت ،در مناطق سخت خدمت چند ماه کمتر می‌شود. به ازای فرزند اول 3 ماه و فرزند دوم 4 ماه متاهلین داری 3 فرزند بالای 40 سال و 4 فرزند زیر 40 سال معاف هستند .

منبع: آخرین خبر

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر