آخرین خبر/ چالش خبرنگار شبکه خبر نفیسه سهرابیان با مقنعه‌اش در هنگام گزارش زنده در فضای مجازی ترند شد.

سوتی جنجالی خبرنگار در اخبار؛ دیگه بیشتر از این جلو نمیاد!
سایت شماره یک:

چالش خبرنگار شبکه خبر نفیسه سهرابیان با مقنعه‌اش در هنگام گزارش زنده در فضای مجازی ترند شد.

ارسال نظر