ترانه زیبا و شنیدنی کیان کبیری بنام ولی آخر تو رفتی همراه با متن.

سایت شماره یک:

هی دلمو دادم به تو

که نزاری تنهام یهو

مگه از سر راه آوردم دلو تا آوردم زدی تو پرش باز

تو هم که ماروگیر آوردی که هر دم به دیقه داری میکنی ناز

یادته میگفتی بهم که همیشه میشم واسه تو بال پرواز

ولی آخرتورفتی با دل ما چه کردی

ولی اخر نموندی عشق و از چشام نخودی

کاشکی بدونی درد من چیه که حرف من چیه که نمیدونی

ازاولشم میدونستم با این رفتارت پیش من ،نمیمونی

من عاشقت بودم ولی تونبودی نگوکه چه میدونی

ولی آخرتورفتی با دل ما چه کردی

ولی اخر نموندی عشق و از چشام نخودی

نمیاددیگه مثل تودنیاندیده هنو مثل تو

کاشکی عاشقت نمیشدم ،نمیدادم دل به تو

پیر شدیم رفت تو جونی

کاش می‌شد پیش من بمونی

با اون چشایی که داری منو سمت خودت میکشونیی

ولی آخرتورفتی با دل ما چه کردی

ولی اخر نموندی عشق و از چشام نخودی

هی دلمودادم به تو

که نزاری تنهام یهو

چه حالی میداد خندهات

به دنیا می ارزید چشات

ولی آخرتورفتی با دل ما چه کردی

هی دلمودادم به تو

که نزاری تنهام یهو

چه حالی میداد خندهات

به دنیا می ارزید چشات

ولی آخرتورفتی با دل ما چه کردی

ولی اخر نموندی عشق و از چشام نخودی

تگ های مرتبط

ارسال نظر