اسامی بیماران بیمارستان گاندی اعلام شد. مردم برای کسب اطلاع از وضعیت بیماران خود جدا از تماس با شماره ۱۱۵ خودداری کنند.

سایت شماره یک:

اسامی بیماران بیمارستان گاندی اعلام شد. مردم برای کسب اطلاع از وضعیت بیماران خود جدا از تماس با شماره ۱۱۵ خودداری کنند.

خانواده بیماران می‌توانند با شماره تماس ۴۶۰۱۵۸۲۷ تماس بگیرند و با اعلام اطلاعات بیمارشان، از محل انتقال بیمار مطلع شوند.

بیمارستان گاندی

تگ های مرتبط

ارسال نظر