در حالی که بهای هر کیلو گوشت گوشفندی بین ششصد تا هفتصد هزار تومان گزارش شده است، خبرهای رسیده ازسطح شهر نشان می‌دهد یک کیلو دنبه به قیمتی بیش از ۳۲۰ هزار تومان در فروشگاه‌های عرضه مواد پروتئینی فروخته می‌شود .

سایت شماره یک:

در حالی که بهای هر کیلو گوشت گوشفندی بین ششصد تا هفتصد هزار تومان گزارش شده است، خبرهای رسیده ازسطح شهر نشان می‌دهد یک کیلو دنبه به قیمتی بیش از ۳۲۰ هزار تومان در فروشگاه‌های عرضه مواد پروتئینی فروخته می‌شود .

قیمت دنبه در حالی با رشدی رعدآسا در دو سال اخیر به ۳۲۰ هزار تومان رسیده است که تنها دو سال قبل هر کیلو دنبه در فروشگاه‌های اقلام پروتئینی به قیمتی در حدود ۹۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

به این ترتیب تنها در دو سال اخیر بهای هر کیلو دنبه بیش از ۲۵۵ درصد افزایش را شاهد است.

تگ های مرتبط

ارسال نظر