ابلاغیه افزایش تسهیلات مسکن (خرید یا ساخت/ ودیعه) اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت منتشر شد.

سایت شماره یک:

مرکز جذب و امور هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت ابلاغیه افزایش تسهیلات مسکن (خرید یا ساخت/ ودیعه) اعضای هیات علمی را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به پیوست ابلاغیه با شماره نامه ۲۴۳۴۹۹/۰۲ مورخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ مدیر کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی اعلام می شود.»

بر اساس این اطلاعیه خرید یا ساخت به ۲ میلیاد تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با دوران بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله و ودیعه از به ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و دوران بازپرداخت ۵ ساله ، جهت اعضای هیات علمی شاغل با نوع استخدام رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند، افزایش یافته است،.

مرکز جذب و امور هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت اعلام کرده است: برای هر فرد متقاضی نامه جداگانه به همراه حکم و تکمیل جدول ارسالی و مشخص کردن شعبه به مرکز امور هیات علمی جهت اقدامات بعدی ارسال شود.


 

تگ های مرتبط

ارسال نظر