یارانه نقدی | یارانه نقدی 1402

یارانه مرحله صد و پنجاه و ششم ۱۴۰۲ روز بیستم بهمن قابل برداشت می شود.

سایت شماره یک:

دولت بعد از دهک بندی سرپرستان خانوارها؛ میزان نقدی واریز یارانه‌ها را به دهک های اول تا سوم به هر نفر اعضای خانواده ۴۰۰ هزار تومان و دهک های چهارم تا نهم هم به هر نفر ۳۰۰ هزار تومان واریز می کند.

اشخاصی هم که در دهک دهم قرار گرفته اند، مطابق سنوات گذشته یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد.

مگر اینکه به این موضوع اعتراض داشته باشند و اعتراض خود را در سامانه اعلامی سازمان هدفمنبهمن یارانه‌ها به ثبت برسانند.

 یارانه بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۲۴ روز ۲۰ بهمن ماه قابل برداشت و به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌ شود.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر