سخنگوی اقتصادی دولت:بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد تغییر ساعات اداری در تابستان امسال ۸۵۰ مگاوات در مصرف برق (معادل سه نیروگاه) صرفه‌جویی داشته است.

سایت شماره یک:

سخنگوی اقتصادی دولت:بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد تغییر ساعات اداری در تابستان امسال ۸۵۰ مگاوات در مصرف برق (معادل سه نیروگاه) صرفه‌جویی داشته است.​

برای سال آینده هم فعلا به جای لایحه از همین اختیار ظرفیت دولت برای تغییر ساعت کاری اداره‌ها، استفاده می‌شود.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر