مستمری نفری 700 هزار تومانی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در 20 اسفند واریز خواهد شد.

سایت شماره یک:

مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد نفری 700 هزار تومان هر ماه به عنوان مستمری دریافت می کنند.

در این ماه طبق روال بهمن ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در 20 اسفندماه مستمری رو خود را دریافت می کنند.

مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال 1403 نفری نزدیک به یک میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

تاکنون خبری از پرداخت عیدی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مطرح نشده است.

تگ های مرتبط

ارسال نظر