عکسی که ارسلان قاسمی از زمان کودکیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس لورفته از کودکی ارسلان قاسمی
سایت شماره یک:

کودکی و حال ارسلان قاسمی را ببینید.

ارسلان قاسمی

ارسال نظر