بخشی از اتفاقات بامزه برنامه پیشگو با حضور پژمان جمشیدی و باران کوثری را در ادامه خواهید دید.

ارسال نظر