سهام عدالت

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 15 فروردین 1403 به 9 میلیون 73 هزار و 860 تومان رسید.

سایت شماره یک:
ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 314 هزار و39 تومان رسید.​

شاخص کل بازار بورس نیز با 5641 واحد افزایش در ارتفاع 2.250.906 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 759.696 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس3843 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 7806هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولا، فملی، نوری، شپنا،سیستم،فارس، ثفارس صورت گرفت و شاخص های تجلی، وسپهر،فزر،آریان،سپیدار،خاور،آریا  بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 15 فروردین 1403

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

763

1168

شگویا 1790 49
شاوان 1815 5
دانا 312 45
بنیرو  267 3
رمپنا 1255 143
اخابر 1085 244
کگل 448 107
حکشتی‌ 1229 80
فولاد 508 2520
فولاژ 745 48
فخوز 405 116
ساراب 3574 9
ورنا 774 3
حپترو 2487 1
کچاد 468 237
وپست 805 16
مارون 15545 49
شپنا  586 416
شتران 312 2600
شبندر 1114 930
بسویچ 490 9
وبملت 236 305
وبصادر 201 1427
خاور 271 420
وتجارت  148 1822
فایرا 562 32
شراز 1294 4
جم 5139 42
فملی 700 1840
سدشت 9691 8
بفجر 2225 38
وتوصا 106 12
 شبریز 1293 41
خساپا 284 36
لکما 123 22
بترانس 204 3
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 15 فروردین 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (15 فروردین 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و73 هزار و860 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  763 2292

شگویا 1790 47
شاوان 1815 4
دانا 312 16
بنیرو  267 3
رمپنا 1255 137
اخابر 1085 239
کگل 448 104
حکشتی‌ 1229 78
فولاد 508 2520
فولاژ 745 73
فخوز 405 296
ساراب 3574 3
ورنا 774 3
حپترو 2487 1
کچاد 468 181
وپست 805 16
مارون 15545 47
شپنا  586 1008
شتران 312 2090
شبندر 1114 912
بسویچ 490 9
وبملت 236 299
وبصادر 201 1400
خودرو 314 47
وتجارت  148 1788
 فایرا 562 31
شراز 1294 4
جم 5139 41
فملی 700 1473
سدشت 9691 8
بفجر
222538
وتوصا 106 12
شبریز 1293 15
خساپا 284 39
لکما 123 22
بترانس
2043
تکلیف سهام عدالت جاماندگان ۱۴۰۳ مشخص شد
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، نخستین نشست خبری خود را در سال ۱۴۰۳، امروز (۱۴ فروردین ۱۴۰۳) برگزار کرد و در پاسخ به سوال تابناک، مبنی بر اینکه بالاخره تکلیف جاماندگان سهام عدالت مشخص شد یا خیر، بیان کرد: بر اساس مصوبات اخیر، قرار شد از عبارت نومشمولان برای این دسته استفاده شود و رویکردی فراتر از دهه ۸۰ نسبت به آن شکل بگیرد.

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ (۱۴ فروردین ۱۴۰۳) برگزار کرد و به سوال خبرنگاران پاسخ داد.

وزیر اقتصاد، در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه بالاخره تکلیف جاماندگان سهام عدالت مشخص شد، بیان کرد: بر اساس مصوبات اخیر قرار شد از عبارت نومشمولان برای این دسته استفاده شود و رویکرد فراتری از دهه ۸۰ نسبت به آن شکل بگیرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب، آن دسته از افرادی که مشخصا تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند و می‌توانند تحت شمول قرار باشند ذیل نومشمولان قرار می‌گیرند.

خاندوزی تصریح کرد: سال گذشته هم بر تحقق چنین موضوعی اصرار داشتیم، اما از آن‌ جایی که که یک مانع حقوقی وجود داشت با معاونت حقوقی مطرح شد و امید است در ماه های ابتدایی امسال این مشکل مرتفع شود و سهام عدالت به نومشمولان نیز تعلق گیرد.
تگ های مرتبط

ارسال نظر