مبلغ فطریه ۱۴۰۳ به همراه کفاره و مقدار زکات فطره بر اساس گندم و برنج در ادامه آمده است.

سایت شماره یک:

دفتر مراجع عظام تقلید میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان را در سال ۱۴۰۳ را اعلام کردند.​

 

مبلغ فطریه ۱۴۰۳

رهبر معظم انقلاب اسلامی:

قیمت گندم برای هر نفر ۶۵.۰۰۰ تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰.۰۰۰ تومان (یکصدوهشتاد هزار تومان) است.

کفاره یک روز روزه عمد ۹۶۰ هزار تومان و کفاره یک روز روزه عذر ۱۶ هزار تومان است.

آیت‌الله سیستانی:

مبلغ فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی صدوهشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیرایرانی، صدوبیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.

آیت‌الله وحیدخراسانی:

زکات فطره به‌حساب گندم برای هر نفر به‌مبلغ ۷۰/۰۰۰ تومان است.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی:

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ شصت‌وپنج هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ یکصدوهشتاد هزار تومان است.

کفاره روزه غیرعمد مبلغ ۱۶ هزار تومان است که باید به‌صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ ۹۶۰ هزار تومان است.

آیت‌الله نوری همدانی:

فطریه بر اساس قیمت قوت غالب گندم ۶۵ هزار تومان و قیمت قوت غالب برنج ۱۸۰ هزار تومان است، در ضمن اگر در منطقه محل سکونت اجناس ذکر شده قیمت دیگری دارد باید به قیمت منطقه خود که از آنجا خرید و استفاده می‌نمایند محاسبه کنند.

همچنین کفاره غیرعمد برای هر روز ۱۶ هزارتومان و کفاره عمد برای هر روز ۹۶۰ هزار تومان است.

آیت‌الله شبیری زنجانی:

شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریباً ۳کیلو و ۶۰۰ گرم به حساب گندم) از خوراکی‌های رایج در منطقه خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به‌عنوان فطریه بپردازد.

قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.

کفاره افطار غیرعمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود ۹۰۰ گرم به‌حساب گندم) است که باید به مسکین (فردی که معیشتش سخت‌تر از فقیر می‌گذرد) پرداخت شود و در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به مسکین داد تا برای خودش این مقدار طعام بخرد.

دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی مبلغ ۸۰ هزار تومان را بابت زکات فطره هر نفر (به‌حساب قیمت گندم) و مبلغ ۲۰ هزار تومان را برای کفاره افطار عذری دریافت می‌کند و به مصرف آن می‌رساند.

آیت‌الله سبحانی:

میزان زکات فطره برای هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند این‌ها از طعام‌های متعارف در محل است که مکلف می‌تواند پول یکی از این‌ها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه کند و به فقیر بپردازد.

دفتر معظم‌له زکات فطره بر اساس قیمت میانگین کشوری را برای هر نفر به مبلغ ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

آیت‌الله جوادی آملی:

مبلغ فطریه برای هر نفر بر مبنای قوت غالب منطقه، سه کیلو گندم، برنج و مانند آن‌ها و یا معادل قیمت این‌ها به قیمت روز پرداخت گردد.

همچنین مبلغ مربوط به کفاره غیرعمد، به‌ازای هر روز ۱۶ هزار تومان و کفاره عمدی روزه به‌ازای هر روز ۹۶۰ هزار تومان تعیین شده است.

آیت‌الله مظاهری:

میزان زکات فطره مکلفینی که فقیر نیستند، برای خودشان و اشخاص تحت تکفّل، به‌ازای هر نفر، تقریباً سه کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند آن است که باید به مستحق بدهند و اگر پول یکی از این‌ها را هم بر اساس قیمت رایج محلّ زندگی خود بپردازند کافی است.

این مبلغ، امسال، بنا بر اعلام‌نظر کارشناسان مربوطه، برای گندم حدود شصت تا هفتاد هزار تومان، با توجه به اختلاف قیمت در مناطق مختلف کشور، برآورد شده است. در خصوص سایر مواد غذایی، با توجّه به اینکه قیمت آن‌ها در شهرهای مختلف متفاوت است، مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر اساس قیمت محلّ زندگی خود بپردازند.

کفاره افطار غیرعمدی روزه، به‌ازای هر روزه، حدود ۷۵۰ گرم طعام نظیر گندم یا پول آن است و کفاره عمدی افطار روزه، به‌ازای هر روزه، شصت برابر آن است.


 

تگ های مرتبط

ارسال نظر