باران کوثری در پیامش برای مردمان ۳۰۰ سال آینده، از فقر، جنگ و گرسنگی در دنیای امروز می‌گوید و برای آیندگان آرزو می‌کند که در دنیای خود مثمر ثمر باشند.

 باران کوثری به انسان‌های ۳۰۰ سال آینده چه گفت؟+فیلم دیده نشده
سایت شماره یک:

در بخشی از برنامه "پیش‌گو"، پژمان جمشیدی از مهمان برنامه‌اش باران کوثری می‌خواهد یک صدا از خود برای مردم ۳۰۰ سال آینده به یادگار بگذارد. 

برنامه "پیش‌گو" با اجرای پژمان جمشیدی از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود. این برنامه در قسمت اول میزبان امیر آقایی و در قسمت دوم میزبان باران کوثری شد. 

ارسال نظر