بازار مسکن ۵ منطقه پرمعامله تهران از جمله مناطق ۲، ۴، ۵، ۷، و ۱۰ تهران در بین خریداران از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

سایت شماره یک:

بازار مسکن ۵ منطقه پرمعامله تهران از جمله مناطق ۲، ۴، ۵، ۷، و ۱۰ پایتخت که در بین خریداران از محبوبیت بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردار هستند مورد بررسی قرار گرفت.

مبنای مقایسه ما فایل‌های دو بازه زمانی اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری و شاخص‌های انتخاب شده، ملک‌هایی با سن بنای تا ۱۰ سال و متراژ حدودی ۷۰ تا ۸۰ مترمربع است.

البته فایل‌های لوکس، فرسوده و دارای نقص، فایل‌های سبز که پایین‌تر از میانگین قیمت منطقه و فایل‌های قرمز که بالاتر از میانگین قیمت منطقه هستند را مورد بررسی قرار ندادیم و تنها فایل‌های مشکی و متعادلی که در محدوده میانگین قیمت منطقه و دارای امکانات پارکینگ وآسانسور هستند مورد بررسی قرار گرفته است.

آنطور که مشاهدات ما نشان می‌دهد، در منطقه ۲ تهران، در اسفندماه آپارتمان‌های با عمربنای نوساز تا ۱۰ سال و به همراه پارکینگ و انباری، با متوسط قیمت هر مترمربع ۱۲۰ میلیون تومان و در فروردین ۱۲۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند که در اسفندماه، آمار بانک مرکزی عدد ۱۲۲ میلیون تومان را نشان می‌دهد که البته این عدد شاخص‌های مارا در بر نمی‌گیرد.

خرید آپارتمان

در منطقه ۴ تهران، در اسفندماه واحد‌های مبنای بررسی ما با متوسط قیمت ۹۵ میلیون تومان و در فروردین با متوسط قیمت ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده‌اند که این رقم در آمار‌های بانک مرکزی، ۹۳ میلیون تومان است.

در منطقه ۵ تهران، در اسفندماه برای این واحد‌ها متوسط قیمت ۱۱۲ میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت ۱۱۳ میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمار‌های بانک مرکزی، ۹۹ میلیون تومان است.

خرید آپارتمان

در منطقه ۷ تهران، در اسفندماه برای واحد‌های مذکور، متوسط قیمت ۹۵ میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت ۱۰۷ میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمار‌های بانک مرکزی، ۸۱ میلیون تومان است؛ و در منطقه ۱۰، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اسفندماه، متوسط قیمت ۶۱ میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت ۶۷ میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمار‌های بانک مرکزی در اسفندماه، ۵۹ میلیون تومان است.

نبض بازار

تگ های مرتبط

ارسال نظر